Đảng bộ

Cố gắng giữ nghèo bền vững
"Có hộ đang nuôi mấy chục con bò nhưng khi chính quyền địa phương đến kiểm tra để phân loại hộ nghèo đã đi lùa bò hết vào rừng. Hôm sau ...