Thông báo

Cập nhật lúc : 08:16 18/02/2019  

Các khoản thu đầu năm học 2018 - 2019

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2018 - 2019

 

                                                 Năm học 2018 - 2019 trường MN Kim Long thu các khoản hàng tháng như sau:

                                                                  - Học phí: 166.000đ/tháng/ cháu ( Thu theo quy định)

                                                                  - Phí phục vụ bán trú: 140.000/tháng/cháu.

                                                                  - Phí vệ sinh: 15.000/tháng/ cháu.

                                                                  - Trực trưa: 20.000/tháng/ cháu  ( Thu theo quy định)

                                                                  - Tiền ăn: 17000 X 22 ngày  = 374.000đ/tháng/ cháu.

                                                                                          *Tổng thu: 715.000/tháng/cháu.

                                                                                                          Kế toán

                                                                                              Nguyễn Thị Thanh Thúy

Số lượt xem : 87

Các tin khác