Thông báo

Cập nhật lúc : 09:55 07/10/2019  

Các khoản thu đầu năm học 2019 - 2020

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2019 -2020

*Các khoản thu thực hiện theo quy định chung của UBND Thành phố:

Học phí: 166.000 cháu/1tháng.

* Các khoản thu theo thoản thuận giữa nhà trường và phụ huynh để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của trẻ:

TT

Các khoản thu

Số tiền

1

Tiền ăn và tiền chất đốt:

23 ngày X 17.000đ /ngày

391.000đ/1 cháu/1 tháng

2

Trực trưa

20.000đ/1 cháu/1 tháng

3

Nhân công phục vụ bán trú

160.000đ/1 cháu/1 tháng

4

Đồ dùng phục vụ bán trú

15.000đ/1 cháu/1 tháng

Số lượt xem : 53

Các tin khác