Năm 2020

Cập nhật lúc : 16:09 01/06/2020  

Tuần 23 năm 2020
Từ ngày 01/06/2020 đến ngày 07/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/06/2020)

Hát Quốc ca đầu tuần.

Họp cốt cán đầu tuần.

Thực hiện các HĐ trong ngày.

 

Thực hiện các HĐ trong ngày.

Thứ Ba
(02/06/2020)

Dự  giờ lớp NT.

Dự  giờ lớp C1.

Thực hiện các HĐ trong ngày.

 

Thực hiện các HĐ trong ngày.

Thứ Tư
(03/06/2020)

Dự  giờ lớp C2 NT

Thực hiện các HĐ trong ngày.

 

Thực hiện các HĐ trong ngày.

Thứ Năm
(04/06/2020)

Dự giờ lớp B1

Thực hiện các HĐ trong ngày.

 

Thực hiện các HĐ trong ngày.

Thứ Sáu
(05/06/2020)

Thực hiện các HĐ trong ngày.

Thực hiện các HĐ trong ngày.

Thứ Bảy
(06/06/2020)

Nghỉ theo quy định.

Nghỉ theo quy định.

Chủ Nhật
(07/06/2020)

Nghỉ theo quy định.

Nghỉ theo quy định.