Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

Họ và tên: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ : Hiệu trưởng

Email: myhanhhkl@gmail.com

Điện thoại : 0935440453

Địa chỉ : 15 Phạm Thị Liên

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách chung

- Công tác tổ chức và cán bộ

- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học

Số lượt xem : 783

Các tin khác